Camerlinckx & Zonen - medewerkers - Guy Camerlinckx